FİRMA KATALOĞU
FİRMA KATALOĞU
FİRMA KATALOĞU

İSG Politikamız

EOS Hijyen Sağlık

 • Hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;
  • İş kazalarının ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere güvenli ekipman ve uygun teknoloji kullanmayı,
  • Yasal şartlar ve diğer tüm şartları tam olarak sağlamayı,
  • Çalışanlara danışmayı ve organizasyonun her kademesinin katılımını sağlamayı,
  • Risk değerlendirmesi yaparak tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere ve işyeri dışında çalışan şirket personellerimize yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,

  beyan ve taahhüt ederiz.

EOS Hijyen Sağlık Tüm Hakları Saklıdır.